دکورال سنباده ایمقایسه کالا (0)


دکورال 8004 قهوه ای سنباده ای

دکورال 8004 قهوه ای سنباده ای

 رنگ قهوه ای دکورال سنباده ای پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی..

دکورال سفید سنباده ای پلی استر

دکورال سفید سنباده ای پلی استر

 رنگ سفید دکورال سنباده ای پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) م..

دکورال قهوه ای ال بی سنباده ای پلی استر

دکورال قهوه ای ال بی سنباده ای پلی استر

 رنگ قهوه ای دکورال سنباده ای پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی..

دکورال قهوه ای سنباده ای پلی استر

دکورال قهوه ای سنباده ای پلی استر

 رنگ قهوه ای دکورال سنباده ای پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی..

دکورال کرم سنباده ای پلی استر

دکورال کرم سنباده ای پلی استر

 رنگ کرم دکورال سنباده ای پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می..

دکورال کرم سنباده ای پلی استر

دکورال کرم سنباده ای پلی استر

 رنگ کرم دکورال سنباده ای پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می..

نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)