جديدترين ها

چکشی زرد قرمز اپوکسی پلی استر

چکشی زرد قرمز اپوکسی پلی استر

 رنگ چکشی زرد قرمز اپوکسی پلی استر گل متوسط- وزن (کارتن) 15 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(15 کیلویی..

2,325,000ریال

چکشی مشکی بنفش اپوکسی پلی استر

چکشی مشکی بنفش اپوکسی پلی استر

 رنگ چکشی مشکی بنفش اپوکسی پلی استر گل متوسط- وزن (کارتن) 15 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(15 کیلوی..

2,400,000ریال

چکشی زرشکی طلایی اپوکسی پلی استر

چکشی زرشکی طلایی اپوکسی پلی استر

 رنگ چکشی زرشکی طلایی اپوکسی پلی استر گل متوسط- وزن (کارتن) 15 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(15 کیل..

2,400,000ریال

چکشی زرشکی نقره ای اپوکسی پلی استر

چکشی زرشکی نقره ای اپوکسی پلی استر

 رنگ چکشی زرشکی نقره ای اپوکسی پلی استر گل متوسط- وزن (کارتن) 15 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(15 ک..

2,400,000ریال

چکشی طوسی تیره اپوکسی پلی استر

چکشی طوسی تیره اپوکسی پلی استر

 رنگ چکشی طوسی تیره اپوکسی پلی استر گل متوسط- وزن (کارتن) 15 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(15 کیلوی..

2,400,000ریال

چکشی نارنجی مشکی اپوکسی پلی استر

چکشی نارنجی مشکی اپوکسی پلی استر

 رنگ چکشی نارنجی مشکی اپوکسی پلی استر گل متوسط- وزن (کارتن) 15 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(15 کیل..

2,325,000ریال

چکشی قهوه ای مشکی اپوکسی پلی استر

چکشی قهوه ای مشکی اپوکسی پلی استر

 رنگ چکشی قهوه ای مشکی اپوکسی پلی استر گل متوسط- وزن (کارتن) 15 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(15 کی..

2,400,000ریال

چکشی سفید صدفی اپوکسی پلی استر

چکشی سفید صدفی اپوکسی پلی استر

 رنگ چکشی سفید صدفی اپوکسی پلی استر گل متوسط- وزن (کارتن) 15 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(15 کیلوی..

2,175,000ریال